แบรนด์:
ประเภท:

ทังสเตน อิเลคโทรด WC20
ทังสเตน อิเลคโทรด WC20 กราวด์ฟินิช 1.6มม. (สีเทา)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WC20-16GF
Barcode
ขนาด
ราคา 23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WC20
ทังสเตน อิเลคโทรด WC20 กราวด์ฟินิช 2.4มม. (สีเทา)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WC20-24GF
Barcode
ขนาด
ราคา 47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WC20
ทังสเตน อิเลคโทรด WC20 กราวด์ฟินิช 3.2มม. (สีเทา)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WC20-32GF
Barcode
ขนาด
ราคา 83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15 กราวด์ฟินิช 1.6มม. (สีทอง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL15-16GF
Barcode
ขนาด
ราคา 23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15 กราวด์ฟินิช 2.4มม. (สีทอง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL15-24GF
Barcode
ขนาด
ราคา 47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15
ทังสเตน อิเลคโทรด WL15 กราวด์ฟินิช 3.2มม. (สีทอง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL15-32GF
Barcode
ขนาด
ราคา 83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20 กราวด์ฟินิช 1.6มม. (สีฟ้า)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL20-16GF
Barcode
ขนาด
ราคา 23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20 กราวด์ฟินิช 2.4มม. (สีฟ้า)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL20-24GF
Barcode
ขนาด
ราคา 47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20
ทังสเตน อิเลคโทรด WL20 กราวด์ฟินิช 3.2มม. (สีฟ้า)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WL20-32GF
Barcode
ขนาด
ราคา 83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WP
ทังสเตน อิเลคโทรด WP กราวด์ฟินิช 1.6มม. (สีเขียว)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WP-16GF
Barcode
ขนาด
ราคา 23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด

Page 1 of 2