แบรนด์:
ประเภท:

ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Flux Cored DW-71 1.2 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-DW71-12
Barcode
ขนาด Dia1.2mm.
ราคา 743 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Flux Cored DW-71 1.6 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-DW71-16
Barcode
ขนาด Dia1.6mm.
ราคา 743 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Electrode SE-52 2.6 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SE52-26L
Barcode
ขนาด
ราคา 990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Electrode SE-52 3.2 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SE52-32L
Barcode
ขนาด
ราคา 936 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 0.8 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-08
Barcode
ขนาด
ราคา 810 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 0.9 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-09
Barcode
ขนาด
ราคา 783 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 1.0 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-10
Barcode
ขนาด
ราคา 765 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 1.2 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-12
Barcode
ขนาด
ราคา 743 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 1.6 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-16
Barcode
ขนาด
ราคา 743 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-51 0.8 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW51-08
Barcode
ขนาด
ราคา 810 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด

Page 1 of 2