แบรนด์:
ประเภท:

กุญแจโซโล 4507 SQ -40 มม.
กุญแจโซโล 4507 SQ -40 มม.
รหัสสินค้า 01-SOLO-4507SQ-40
Barcode 8852198000162
ขนาด
ราคา 396 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Electrode SE-52 2.6 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SE52-26L
Barcode
ขนาด
ราคา 990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม Solid Wire SW-50 0.9 มม.
รหัสสินค้า 02-SOLO-SW50-09
Barcode
ขนาด
ราคา 783 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20 กราวด์ฟินิช 1.6มม. (สีแดง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WT20-16GF
Barcode
ขนาด
ราคา 23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20 กราวด์ฟินิช 2.4มม. (สีแดง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WT20-24GF
Barcode
ขนาด
ราคา 47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20
ทังสเตน อิเลคโทรด WT20 กราวด์ฟินิช 3.2มม. (สีแดง)
รหัสสินค้า 04-EISN-TE-WT20-32GF
Barcode
ขนาด
ราคา 83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียด

Page 1 of 1